ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ηθική Και Δεοντολογία Στη Νοσηλευτική Διοίκηση

Η νοσηλευτική είναι συνυφασμένη με τις υπηρεσίες υγείας στις οποίες και ασκείται, τις ηθικές αξίες και τη δεοντολογία, δηλαδή την επιστήμη του καθήκοντος. Η ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας που προσφέρουν οι νοσηλευτές εξαρτάται όχι μόνο από την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, αλλά και από την ηθική του τοποθέτηση για την αξία του ανθρώπου και της ζωής, την κατάλληλη συμπεριφορά προς ασθενείς και συνεργάτες, καθώς και τις αποφάσεις τους σε κρίσιμες καταστάσεις, στις οποίες αντιμετωπίζουν νοσηλευτικά διλήμματα στην πράξη.


Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα θέματα μη ηθικής συμπεριφοράς, που ενοχλούν του νοσηλευτές στην πράξη είναι σχετικά με:

· Ανεύθυνες ενέργειες συνεργατών

· Περιπτώσεις που γίνονται συζητήσεις για ασθενείς με απαράδεκτο τρόπο.

· Ανισομερή κατανομή πόρων - ανθρωπίνων και υλικών.

· Παράταση της ζωής με ακραία μέσα.

· Ανεπαρκή στελέχωση νοσηλευτικών υπηρεσιών.Ηθική Της Διοίκησης Και Υποχρεώσεις Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Η ηθική διοίκηση που μετουσιώνεται σε νοσηλευτική θεωρία μπορεί να παρουσιαστεί συνοπτικά ως εξής:

1.  Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής μπορούν να επηρεάσουν την ηθική συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού με το να αντιμετωπίζουν αυτούς ηθικά.

2.  Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής έχουν κάποιο κώδικα ηθικής με τον οποίο συμφωνούν και οι συνάδελφοι τους. Αυτοί αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα όταν κάνουν κάτι ενάντια σε αυτό τον κώδικα.

3.  Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, όταν κάνουν κάτι που αντιβαίνει στις εσωτερικές τους αξίες.

4. Ενώ τα ηθικά και τα ηθοπλαστικά διλήμματα διαφέρουν,ένας Διευθυντής Νοσηλευτικής με ήθος είναι ένας νοσηλευτής που δίνει ηθοπλαστικά παραδείγματα.

5.    Οι ηθικές λειτουργίες μπορεί να αντιμετωπίσουν τρία ερωτήματα:


 α. «Είναι νόμιμο;» Λύνει μερικά διλήμματα, αλλά όχι μη λογικούς νόμους και πολιτικές.


 β. «Υπάρχει κάποια ισορροπία;» Ο μάνατζερ νοσηλευτής πρέπει να στοχεύει σε λύση από την οποία κερδίζουν οι δύο πλευρές.


 γ. «Πώς θα νιώθω μετά;» Ο μάνατζερ νοσηλευτής πρέπει να σκεφτεί τον αντίκτυπο που θα έχει κάθε ενέργειά του στον αυτοσεβασμό του.

6.  Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής,που έχουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους, συνήθως διαθέτουν την εσωτερική δύναμη να πάρουν μία ηθική απόφαση.

7.   Ο ηθικός ηγέτης είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης.

8.  Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής πρέπει να εφαρμόζουν έξι αρχές εξουσίας:

 α. Ο γενικός διευθυντής των νοσηλευτών προωθεί και διασφαλίζει την επιδίωξη της δηλωθείσης αποστολής ή του σκοπού της νοσηλευτικής διεύθυνσης, αφού η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το όραμα των εργαζομένων νοσηλευτών. Ενώ η δήλωση της αποστολής πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά, οι στόχοι ή τα οράματα καθορίζονται σε ετήσια βάση.

β. Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής πρέπει να δημιουργήσουν έναν οργανισμό που να κερδίζει, και προσωπικό που να νιώθει υπερηφάνεια για τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται.
γ. Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής πρέπει να προσπαθήσουν να καθιερωθεί η υπομονή και η συνέχεια μέσω μίας μακροπρόθεσμης επιρροής στον οργανισμό.
δ. Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής πρέπει να καταστρώνουν σχέδια για επιμονή αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο για εκπαίδευση και δραστηριότητες που δημιουργούν δέσμευση του προσωπικού.
ε. Οι Διευθυντές Νοσηλευτικής πρέπει να προάγουν το όραμα, δίνοντας στο προσωπικό τους χρόνο για να σκεφτεί. Πρέπει να εφαρμόζουν στην πράξη την καλή διοίκηση σε μακροχρόνια βάση.
στ. Οι Διευθυντές των νοσηλευτικών υπηρεσιών πρέπει να εξετάσουν την ανάπτυξη κώδικα ηθικής ενός συγκεκριμένου οργανισμού και να εκφράζεται με ορατές και μετρήσιμες μορφές συμπεριφοράς.Ο διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να:

· Προνοεί για ασφαλή, αδιάκριτη και αξιοπρεπή φροντίδα.

· Εξασφαλίζει ατομικότητα και εχεμύθεια.

· Εξασφαλίζει την πληροφορημένη συγκατάθεση του αρρώστου μετά από πλήρη ενημέρωσή του με τα απαραίτητα στοιχεία.

· Υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη φροντίδα.

· Προστατεύει το κοινό από ανήθικη ή παράνομη άσκηση.

· Υποστηρίζει το καλό του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

· Ακολουθεί το προσωπικό τις ιατρικές οδηγίες.

· Υποστηρίζει τις πολιτικές του ιδρύματος.

· Διατηρεί συνθήκες εργασίας που προάγουν την ποιοτική φροντίδα.

· Συνεργάζεται με άλλους λειτουργούς υγείας.

· Ενεργεί σύμφωνα με τις προσωπικές του αξίες.

· Προωθεί προσπάθειες για την κάλυψη αναγκών υγείας του κοινού.

Στην λήψη ηθικών αποφάσεων βοηθάει η διαδικασία λύσης προβλημάτων:

·Καθορισμός τους προβλήματος (διευκρίνιση του ηθικού προβλήματος).

·Καθορισμός των ατόμων που εμπλέκονται στην ηθική απόφαση (άρρωστος, οικογένεια ή συγγενείς,νοσηλευτής,ιατρός,άλλα μέλη της ομάδας υγείας).

·Υπολογισμός παραδεκτών λύσεων (λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις προσδιορίζονται και οι επιπτώσεις καθεμιάς σε σχέση με το πολιτισμικό υπόβαθρο και το σύστημα αξιών του αρρώστου).

·Επιλογή λύσης.

·Σχεδιασμός εφαρμογής.


·Εφαρμογή.


·Αξιολόγηση του σχεδίου κατά τη φάση επιλογής και του αποτελέσματος.Γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές κατά την εφαρμογή για μεγαλύτερη επιτυχία.


Νομικές Απαιτήσεις Για Την Νοσηλευτική Διοίκηση

Υπάρχουν ορισμένες νομικές απαιτήσεις για την νοσηλευτική διοίκηση.

Εντοπίζουμε τις εξής:


- Τεκμηρίωση των θεραπευτικών και νοσηλευτικών πράξεων και ενεργειών στο ατομικό δελτίο του ασθενούς -ατόμου.

- Αναφορά-δήλωση ενδονοσοκομειακών ατυχημάτων ασθενών.

- Εχεμύθεια.

- Συγκατάθεση ασθενών για νοσηλευτικές παρεμβάσεις και για συμμετοχή στην έρευνα.

- Διαθήκη ασθενών.Συστατικά Της Ηθικής Ικανότητας

Παρακάτω είναι τοποθετημένα μερικά βασικά χαρακτηριστικά των ηθικών ικανοτήτων της διοικητού νοσηλεύτριας.

1)
Αφοσίωση στην ευημερία του ασθενούς.

2)
Υπευθυνότητα και δυνατότητα λήψης ευθυνών.

3)
Ικανότητα να δρα ως αποτελεσματικός υπερασπιστής.

4)
Ικανότητα μεσολάβησης σε ηθική σύγκρουση.

5)
Ικανότητα να αναγνωρίζει ηθικές διαστάσεις της πρακτικής.

6)
Ικανότητα να κριτικάρει δυναμικά ώστε να επηρεάζει την ανθρώπινη ευημερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου